GRS (Thailand) Co., Ltd.

GRS (Thailand) Co., Ltd.

ORTGAMI FOLDED ALUMINIUM FACADE 

 

Concept : Diamond Cut 
Archtect : Mr. Lucas / Regroup
Fabricator : Fab&Form 
Installer : Fab&Form 
Location :  Mahesak, Suriyawongse ,Bangkok Thailand

 
 
        GRS ร้านขายจิวลี่ ที่ต้องการความโดดเด่นให้กับอาคารพาณิชย์ 2 คูหา ด้วยการทำ Facade สามมิติแบบ Diamond Cut แผงใหญ่ขนาด 8x12 เมตร ด้วยระบบ Modular Diamond รูปข้าวหลามตัด 2.4x1.0 เมตร พร้อม perforation บนวัสดุ ACM ที่มี Open Area 45% ความท้าทายอยู่ที่ Bracket จับยึด Diamond Sphere แต่ละตัวให้แข็งแรง ร้อยเรียงต่อกันเป็นแผงสวยงามแบบพลิกเกมส์โครงสร้างงาน Facade ให้สวยจากทั้งภายนอกและภายใน 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

         FAB & FORM ออกแบบงานโครงสร้างด้วยการทำ Modular Facade แบบ 7 ชิ้น ใช้เวลาในการประกอบรวมร่างทั้งหมด 35 ชั่วโมง กับรถเครน 5 ตัน Boom 20 เมตร อีก 4 เที่ยว โครงสร้างหลักของระบบ Modular Facade งาน Regroup นี้เป็นเหล็ก 2"x4" ถักเรียงกันเป็นแผงหมากรุกเพื่อความแข็งแรงก่อนติดตั้ง Diamond Facade  เข้าไปอย่างลงตัว ทั้งหมดได้รับการประกอบจริงและทดสอบความแข็งแรงและความลงตัวในการทำงานแบบจับเวลาเพื่อแข่งกับสภาพจราจรในย่านมเหสักข์ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในชุมชนเมือง  
 
 

 
 
               การประกอบจริงทำเวลาได้ดีกว่าตอนซ้อม 40% นับเป็นอีกความสำเร็จในการทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบและ ผู้ติดตั้งงาน Modular Facade 

widget