พิพิธภัณ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร 
 

 
       

 
 
          พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  อาคารแห่งนี้เรียกว่า อาคารศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นอาคารสร้างใหม่ถูกออกแบบให้มีผนัง 3 ชั้นซ้อนกัน (Triple Layer) คือ 

-  ผนังชั้นในสุดเป็นโครงสร้างอิฐไม้แทรก
-  ผนังชั้นที่ 2 เป็นผนังกระจกหุ้มอาคารทั้งหมดเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ
-  ผนังชั้นที่ 3 เป็นผนังเหล็กฉลุหุ้มตัวอาคาร โดยลายฉลุถูกออกแบบจากลายผ้าหมี่ขิดพระราชทาน เรียกว่า ‘หมี่ขิดลายสมเด็จ’ ซึ่งเป็นลายที่ชุมชนผ้าทอมือในจังหวัดอุดรธานีน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทำสีเหล็กด้วยสีสำริดที่สื่อความหมายถึงบ้านเชียง อาคารหลังนี้จึงเหมือนการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของตัวอาคารระหว่างความเก่าและใหม่

ภายในอาคารประกอบด้วย
1.พื้นที่รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์
2.พื้นที่ขายของที่ระลึก
3.พื้นที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน
4.สำนักงานพิพิธภัณฑ์
5.ร้านกาแฟ
6.ระเบียงชมหนองประจักษ์


ที่มาของข้อมูล :  Museum Thailand 
https://www.museumthailand.com/th/museum/Udon-Thani-Museum 
 


 
 


 
  

widget