บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

 


 
 
OWNER : Panel Plus
Designer : Design Management Insight Co.,Ltd.(DMI)
Construction : KOR SANG 14 COMPANY LIMITED
Fabrication Façade : Fab and Form
Area : 150+ sq.m.

 
 


 
 


 
 


 
 widget