บ้านคุณกมลวรรณ

บ้านคุณกมลวรรณ

KAMOLWAN HOUSE 

Location : Ratchaphrue 

Architect : Fab&Form
Fabricator : Fab&Form 
Installer :  Fab&Form

          Prefab Facade ทำที่โรงงาน ประกอบที่หน้างาน ลกความรำคาญงานขบตามงบประมาณและเวลา งานโครงสร้างภายนอกอาคาร ไม่ได้สำคัญเพียงความสวยงาม แต่ต้องรวมถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง และระยะเวลาการใช้งานเป็นอีกสิ่งสำคัญ 

 

 
           กระบวนการทำ Facade Prefabrication ในโรงงานจะทำให้ผลงานที่ออกมาแตกต่างอย่างมีคุณภาพเมื่อผู้รับเหมาคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 

 
 

widget