The Green View @Pattaya

The Green View @Pattaya

THE GREEN VIEW @PATTAYA
 
 
Architect : Vin Varavarn Architects.
Location : Pattaya Chonburi

Fabricator : Fab & Form
Installer : Fab & Form

        โครงการ Facade The Green View โรงแรมเก่าในย่านพัทยาใต้ จำนวนห้องพัก 42 ห้อง อายุอาคารราว 30 ปี และเมื่อปี 2557 เจ้าของโครงการได้มีการปรับปรุงอาคารแต่ยังเปนรูปแบบอาคารที่ไม่ทันสมัย เจ้าของโครงการจึงเลือกที่ปรับปรุงอีกครั้ง โดยการเลือกใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตปิดหน้ากากอาคารเดิม เป็นรูปทรง 3 มิติ ตาม Concept ที่ได้ออกแบบจากความต้องการของเจ้าของโครงการ


    
 
           ระบบ Modular Facade ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานครบเบ็ดเสร็จทำงานติดตั้งเป็นไปอย่างง่ายดายและใช้เวลาไม่มาก ความลงตัวขอการประกอบช่วยให้งานออกโดนด่ากว่าการปีนนั่งร้านประกอบทีละชิ้น ประแผ่น Aluminium composite ฉลุลายเข้ากับโครงที่ตัดเลเซอร์และเชื่อมในรูปแบบ 3D เป็นที่เรียบร้อย ยึดแผ่น ACM ด้วยรีเว็ททุกระยะ 500 มม. เพื่อความแข็งแรงและการควบคุมองศาความเรียบตลอดทั้งแผ่น เริ่มต้นก่อนเริ่มทำจนิง รวมชิ้นงาน Modular Facade 730 ชิ้น Fab&Form นำมาทำแบ่งเป็นคู่ลงตัวที่ 452 ชิ้น
 
 
 


 
 
            ชุดประกอบงานชุบ EDP ทำให้ชิ้นงาน Fixture ของระบบ Modular Facade ปลอดสนิมในระยะยาว อีกหนึ่งเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่เรานำมาประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมอาคาร  โครงสร้างที่ออกแบบมาติดตั้งด้วย Nesting Cantileve คือโครงสร้างร่วมที่ทำให้การประกอบลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงไว้อยู่ ระยะการเจาะรูออกแบบให้รองรับระยะยื่นได้ในทุกองศาด้วยระบบ Slot joint ทำให้ โครงสร้างเดียวรองรับได้ทุกแผ่น Modular แนวประกอบของทุก Modular ต้องได้ตามแบบที่ต้องการเพราะทุกชิ้นถูกผลิตมาจากโรงงาะและนำมาประกอบบนโครงสร้างที่กำหนดระยะโครงไว้อย่างชัดเจน 
 
 


 
  
 
 

widget