Fab & Form INNOVATIVE DESIGN
ALGORITHMIC DESIGNS

การออกแบบด้วยระบบการสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้การปรับแต่งและเพิ่มองค์ประกอบในทางปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาและทรัพยากรที่น้อยกว่า เหมาะสำหรับงาน Façade ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของ FAB & FORM กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

KINETIC DESIGNS

การออกแบบด้วยการใช้เทคนิคของพลังงานภายนอกมากระทำกับอุปกรณ์ที่ออกแบบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปทรงที่แตกต่างไปจากเดิม สร้างความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การปรับรูปแบบตามความเข้มของแสง ตามแรงลม เหมาะกับการทำหน้ากากอาคารสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดพลังงานในอาคารไปพร้อมๆ กับการใช้ประโยชน์จากพลังงานภายนอกอาคาร

MOIRE EFFECTS

การออกแบบด้วยการใช้มิติของการซ้อนทับเพื่อสร้างมิติของการมองใหม่ที่แตกต่างไปจากลวดลายที่แยกอิสระบนวัสดุเพียงชิ้นเดียว การซ้อนทับนี้สร้างปรากฏการภาพที่ติดตามสายตาไปในทุกมุมมอง เป็นการเล่นกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี เหมาะกับงานผนังอาคาร Façade และงานตกแต่ง backdrop เพื่อจัดเปิดตัวสินค้าเป็นต้น


PERFORATED DESIGNS

การออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้านการประยุกต์ใช้กับวัสดุชิ้นเล็กที่ต้องการสร้างลายฉลุ หรือการผสมผสานไปกับการขึ้นรูปที่สร้างสีสรรค์และรูปแบบการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครอย่างโดดเด่น เหมาะกับ งานผนัง ฝ้า ราวกันตก ราวบันได รั้วบ้าน รวมถึงงานประติมากรรมต่างๆ อาทิเช่น งาน Outdoor ในสวน เป็นต้น


PARAMETRIC DESIGNS

การออกแบบไร้รูปทรงหรือแบบ Free Form ภายใต้การเชื่อมโยงความสอดคล้องของลายเส้นให้สอดคล้องในพื้นผิวการนำเสนอ เหมาะกับการทำ Façade หุ้มอาคารและงานพื้นผิวทั่วไป อาทิเช่น รั้ว ราวกันตก ผนังห้อง และอื่นๆ

Our Studio

10 Soi Ekachai 90 Bangbon, Bangkok 10150 Thailand

General Enquiries

E-mail : design@fabnform.com

Call us

+66(0) 2 899-6374 Mobile : +66(0) 9 5460 9937
Fax : +66(0) 2 899-6371